Co to jest stowarzyszenie? W sensie prawnym stowarzyszenie jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych (art. 2 ust 1 Prawo o stowarzyszeniach). Rozróżniamy stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe. Podstawa prawna regulująca działanie stowarzyszeń: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm. Krótka charakterystyka stowarzyszenia zwykłego: Do założenia...
Zobacz więcej