Jest to nic innego, jak wykup wierzytelności. Jest formą krótkoterminowego finansowania firm udzielających tzw. „kredytów kupieckich”, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Firma faktoringowa przyznaje w określonej wysokości limit, który jest sumą limitów przyznanych na każdego odbiorcę. Zasada jest jedna, im więcej odbiorców tym mniejsze ryzyko dla Państwa...
Zobacz więcej