O zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim UE polski podatnik może wystąpić do państwa członkowskiego UE, w którym ten podatek został zapłacony. Dokonuje tego jednak za pośrednictwem właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Aby móc wystąpić z takim żądaniem podatnik musi spełnić dwa kryteria: podmiotowe – żądający zwrotu musi...
Zobacz więcej