Archiwum miesięczne: Wrzesień 2014

TROPEM JAKOŚCI wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych

Dzięki uprzejmości fundacji ISKIERKA przedstawiciele TAX-NET S.A. mogli 23 września uczestniczyć w konferencji „TROPEM JAKOŚCI wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych”. Spotkanie to, prowadzone przez dwie wybitne osobistości – prof. Andrzeja Blikle oraz Jacka Jakubowskiego, koncentrowało się wokół przywództwa oraz nowoczesnego zarządzania. Wykłady zapoczątkowały dialog i wymianę poglądów odnośnie...
Zobacz więcej

Uchroń się przed kontrolą urzędu skarbowego

Przepisy prawa podatkowego są niejasne. Równie niejasna, a nawet sprzeczna ze sobą jest praktyka ich stosowania przez urzędy skarbowe. Nierzadko ten sam urząd skarbowy stosuje przepisy odmiennie w stosunku do różnych podatników. Zdarzają się również kuriozalne sytuacje, gdy kontrola podatkowa kwestionuje sposób rozliczenia przedsiębiorcy, który po zastosowaniu się do jej...
Zobacz więcej

Wakacje podatkowe – budowę planuj z głową

Odpowiednie zaplanowanie budowy może przynieść przedsiębiorcom, i nie tylko im, duże korzyści podatkowe. Podatek od nieruchomości stanowi duże obciążenie w wielu przedsiębiorstwach. Dla innych podatników obciążenie to jest mniejsze ze względu na preferencyjne stawki podatku dla nieruchomości niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jednak oni również mogą skorzystać na bonusach opisanych w...
Zobacz więcej