Archiwum miesięczne: Listopad 2014

Jesteś członkiem zarządu? Sprawdź jaka spoczywa na Tobie odpowiedzialność!

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu ma charakter dwuwymiarowy, a mianowicie: 1. wobec samej spółki, 2. wobec osób trzecich. Odpowiedzialność majątkowa wobec samej spółki Wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za szkodę wyrządzoną własnym zawinionym i bezprawnym zachowaniem (art. 293 KSH). Absolutorium udzielane członkom zarządu przez wspólników wyłącza możliwość dochodzenia odpowiedzialności tego typu...
Zobacz więcej