Archiwum miesięczne: Grudzień 2014

Spotkania wigilijne a koszty podatkowe

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), organizacja tegorocznych spotkań wigilijnych i noworocznych będzie mniej problematyczna, niż w latach ubiegłych. Wydatki związane z organizacją spotkania opłatkowego pracodawcy będą  mogli ujmować w kosztach uzyskania przychodów. Integracja poprawia atmosferę w pracy, zbliża z kolegami z zespołu i buduje...
Zobacz więcej

Korzystasz z samochodu służbowego do celów prywatnych?

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy określające zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Skomplikowane obliczenia zostaną zastąpione prostym ryczałtem. Zależny on będzie od pojemności silnika i liczby dni w miesiącu, w których...
Zobacz więcej

Zmiany w ZUS – rady nadzorcze, umowy zlecenia oraz rolnicy

Z początkiem stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rady nadzorcze (2015 rok) Przedmiotowa nowelizacja rozszerzy krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z wprowadzanymi...
Zobacz więcej

Planowane zmiany w przepisach podatkowych w zakresie zbywania majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy majątek wykorzystywany w działalności był ujęty w ewidencji środków trwałych czy nie, sprzedaż tego majątku będzie traktowana jak zbycie w ramach działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym decydowało ujęcie majątku we właściwej ewidencji, jednak...
Zobacz więcej