Archiwum miesięczne: Luty 2015

Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy

Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o podatku dochodowym, o których informowaliśmy na naszym blogu we wpisie z 3 grudnia 2014 roku, składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej, które podlegały ujęciu w ewidencji środków trwałych (a nie te, które były do niej wpisane) należy traktować jako środki trwałe w momencie sprzedaży....
Zobacz więcej

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązki przedsiębiorcy

Zacznijmy od definicji PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – powiedział specjalista prowadzący kurs i warsztaty na stanowisko Administratora Danych Osobowych, w skrócie ABI. – Zgodnie z ustawą przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które...
Zobacz więcej

VAT: To, co zwolnione, nie może być opodatkowane

Zapraszamy do przeczytania artykuły autorstwa Patrycji Dudek, w którym zamieszczony został komentarz Pani Grażyny Nelip – prezes TAX-NET DORADZTWO sp. z o.o. „Zwolnienie usług szkoleniowych jest nie tylko niezgodne z dyrektywą, lecz także nieprecyzyjne, co prowadzi do licznych sporów. Wątpliwości budzi przede wszystkim interpretacja pojęcia usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Nie...
Zobacz więcej