Archiwum miesięczne: Luty 2016

Podnajem – Interpretacja

W ostatnim czasie pojawiła się kolejna interpretacja, podtrzymująca korzystną dla podatników linię interpretacyjną w sprawie zwolnienia z VAT usługi podnajmu. Zgodnie z wspomnianą interpretacją podatnik, który wynajmuje mieszkanie do dalszego podnajmu na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która wynajmuje od spółdzielni mieszkaniowej lokale mieszkalne. Sama w...
Zobacz więcej

Zmiany w KP – umowy na czas określony

W dniu 22.02.2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, zmienione zostaną zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas określony. Kodeks Pracy w nowym brzmieniu przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów...
Zobacz więcej