Archiwum miesięczne: Sierpień 2016

Obniżenie progu płatności gotówkowych

Nadchodzą kolejne zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kilka istotnych zmian dotykających przedsiębiorców – podatników w zakresie dokonywanych przez nich transakcji....
Zobacz więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 r., do polskiego prawa podatkowego wprowadzona została tzw. Klauzula obejścia prawa podatkowego. Jest ona zbiorem przepisów zawartych w Dziale IIIa Ordynacji Podatkowej – art. 119a- 119zf. W założeniu ma zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz poprawić warunki konkurencyjne, jak również eliminować powstawanie sztucznych struktur. Instytucja ta nie...
Zobacz więcej