Plan połączenia TAX-NET S.A. ze spółką zależną TAX-NET FINANSE sp. z o.o. dostępny jest pod poniższym linkiem – PLAN POŁĄCZENIA  ...
Zobacz więcej