Archiwum miesięczne: Listopad 2019

Mechanizm Podzielonej Płatność (MPP) – ważne zmiany od 1 listopada br.

Przypominamy, że 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności – MPP (tzw. split payment) w wersji obligatoryjnej. Obowiązkowym MPP zostały objęte faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o...
Zobacz więcej

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego jest możliwa wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Numer mikrorachunku można sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Indywidualny rachunek...
Zobacz więcej