About: Sławomir Dworaczek

Recent Posts by Sławomir Dworaczek

Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie...
Read more

Duże korporacje na celowniku skarbówki. Wzmożone kontrole skarbowe wśród podatników CIT

Organy kontroli skarbowej już od kilku lat dostrzegają niekorzystne zjawiska związane z unikaniem opodatkowania przez duże korporacje i międzynarodowe holdingi. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 33545/2015 Ministerstwo Finansów określiło, jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości w opodatkowaniu firm podatkiem dochodowym. Minister uważa, że transakcje, takie jak...
Read more

Elektroniczne zwolnienia lekarskie ułatwią kontrolę nad pracownikami

Od 14 sierpnia 2015 r. zaczęły obowiązywać niektóre zmiany dotyczące tzw. ustawy zasiłkowej, czyli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie lepszej kontroli nad zwolnieniami lekarskimi dostarczanymi przez pracowników. Z początkiem 2016 r. roku wejdą w życie kolejne przepisy w tym zakresie....
Read more

Pożyczka w pierwszej grupie podatkowej

Zapytanie: Klient udzielił pożyczki pieniężnej swojemu synowi. Zwrócił się z pytaniem odnośnie konieczności zapłacenia przez syna podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz o jego ewentualną wysokość i termin zgłoszenia dokonanej czynności do urzędu skarbowego. Odpowiedź: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności...
Read more

PROCEDURA Pożyczka poza pkd a obowiązek PCC

STAN FAKTYCZNY: Działalność spółki określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie obejmuje zakresem udzielania pożyczek. Spółka udzieliła jednak pożyczki osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. PYTANIA: W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy można uniknąć opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej? Czy pożyczka...
Read more

Recent Comments by Sławomir Dworaczek

    No comments by Sławomir Dworaczek yet.