Biznes jest prosty!

Planowane zmiany w przepisach podatkowych w zakresie zbywania majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy majątek wykorzystywany w działalności był ujęty w ewidencji środków trwałych czy nie, sprzedaż tego majątku będzie traktowana jak zbycie w ramach działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym decydowało ujęcie majątku we właściwej ewidencji, jednak...
Zobacz więcej

Jesteś członkiem zarządu? Sprawdź jaka spoczywa na Tobie odpowiedzialność!

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu ma charakter dwuwymiarowy, a mianowicie: 1. wobec samej spółki, 2. wobec osób trzecich. Odpowiedzialność majątkowa wobec samej spółki Wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za szkodę wyrządzoną własnym zawinionym i bezprawnym zachowaniem (art. 293 KSH). Absolutorium udzielane członkom zarządu przez wspólników wyłącza możliwość dochodzenia odpowiedzialności tego typu...
Zobacz więcej

Opodatkowanie imprez integracyjnych – korzystne orzecznictwo

I.            PRZYCHÓD PO STRONIE PRACOWNIKÓW W PIT Po wielu latach wątpliwości i rozbieżnych  interpretacji, w kwestii dotyczących      opodatkowania dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci np. udziału w imprezie integracyjnej, spór rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Zdaniem Trybunału „świadczenia uzyskiwane od pracodawcy,...
Zobacz więcej

Kasy rejestrujące – zmiany na rok 2015

SZANOWNI KLIENCI TAX-NET S.A. W projekcie nowego rozporządzenia, Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które z dużym prawdopodobieństwem będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na kolejne dwa lata (2015-2016) . Utrzymano na dotychczasowym poziomie...
Zobacz więcej