Biznes jest prosty!

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE : Popularne formy realizacji projektów społecznych.

Co to jest stowarzyszenie? W sensie prawnym stowarzyszenie jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych (art. 2 ust 1 Prawo o stowarzyszeniach). Rozróżniamy stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe. Podstawa prawna regulująca działanie stowarzyszeń: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm. Krótka charakterystyka stowarzyszenia zwykłego: Do założenia...
Zobacz więcej

Umowa przedwstępna – zbędna konieczność czy pomocne narzędzie ?

Umowa przedwstępna to jeden z najczęściej używanych dokumentów procesie sprzedaży nieruchomości. Od jej prawidłowego sporządzenia, zależy dalsza realizacja transakcji oraz korzystne lub niekorzystne następstwa jej zawarcia. O umowie przedwstępnej praktycznie… W poradnikach prawnych lub w internecie bez problemu można znaleźć wzorce umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Wypełnienie takiego wzorca jest stosunkowo...
Zobacz więcej

Sprzedajesz nieruchomość – sprawdź jaki podatek zapłacisz

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności...
Zobacz więcej