Biznes jest prosty!

Umowa przedwstępna – zbędna konieczność czy pomocne narzędzie ?

Umowa przedwstępna to jeden z najczęściej używanych dokumentów procesie sprzedaży nieruchomości. Od jej prawidłowego sporządzenia, zależy dalsza realizacja transakcji oraz korzystne lub niekorzystne następstwa jej zawarcia. O umowie przedwstępnej praktycznie… W poradnikach prawnych lub w internecie bez problemu można znaleźć wzorce umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Wypełnienie takiego wzorca jest stosunkowo...
Zobacz więcej

Sprzedajesz nieruchomość – sprawdź jaki podatek zapłacisz

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności...
Zobacz więcej