Biznes jest prosty!

Zmiana stanowiska Ministra Finansów ws. usług gastronomicznych i dostawy gotowych posiłków

Szanowni Państwo, w związku z tym, że 24 czerwca 2016 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (PT1.050.3.2016.156) dotyczącą stosowania właściwej stawki VAT w przypadku placówek gastronomicznych, konieczne może być zweryfikowanie stosowanych przez Państwa stawek VAT na oferowane produkty lub usługi. Dla przypomnienia- w przypadku świadczenia tzw. usług gastronomicznych właściwa stawka...
Zobacz więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej (PSD)

Kto podlega opodatkowaniu? Osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne (!), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Jak rozumieć sprzedaż detaliczną? Jakie pozycje z kas rejestrujących są opodatkowane? Opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne zbywanie towarów dokonywane w ramach działalności gospodarczej na rzecz konsumentów. Oznacza to, że nie jest opodatkowane zbycie...
Zobacz więcej

Obniżenie progu płatności gotówkowych

Nadchodzą kolejne zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kilka istotnych zmian dotykających przedsiębiorców – podatników w zakresie dokonywanych przez nich transakcji....
Zobacz więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 r., do polskiego prawa podatkowego wprowadzona została tzw. Klauzula obejścia prawa podatkowego. Jest ona zbiorem przepisów zawartych w Dziale IIIa Ordynacji Podatkowej – art. 119a- 119zf. W założeniu ma zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz poprawić warunki konkurencyjne, jak również eliminować powstawanie sztucznych struktur. Instytucja ta nie...
Zobacz więcej

Jednolity Plik Kontrolny – nowe przepisy

Kontrola podatkowa prowadzona przed odpowiednie organy często trwa relatywnie długo, przez co zarówno podmiot kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany tracą czas i środki niezbędne dla prowadzenia swojej działalności. Ustawodawca postanowił zmierzyć się z nieustającym problemem dotykającym postępowanie podatkowe (kontrolne), dotyczącym przede wszystkim szybkości oraz sprawności dokonywanych czynności. Remedium na stawiane...
Zobacz więcej