Biznes jest prosty!

Obniżenie progu płatności gotówkowych

Nadchodzą kolejne zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kilka istotnych zmian dotykających przedsiębiorców – podatników w zakresie dokonywanych przez nich transakcji....
Zobacz więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 r., do polskiego prawa podatkowego wprowadzona została tzw. Klauzula obejścia prawa podatkowego. Jest ona zbiorem przepisów zawartych w Dziale IIIa Ordynacji Podatkowej – art. 119a- 119zf. W założeniu ma zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz poprawić warunki konkurencyjne, jak również eliminować powstawanie sztucznych struktur. Instytucja ta nie...
Zobacz więcej

Jednolity Plik Kontrolny – nowe przepisy

Kontrola podatkowa prowadzona przed odpowiednie organy często trwa relatywnie długo, przez co zarówno podmiot kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany tracą czas i środki niezbędne dla prowadzenia swojej działalności. Ustawodawca postanowił zmierzyć się z nieustającym problemem dotykającym postępowanie podatkowe (kontrolne), dotyczącym przede wszystkim szybkości oraz sprawności dokonywanych czynności. Remedium na stawiane...
Zobacz więcej

Kontrola umów obywatele RP – firmy UE

Jak ZUS może zweryfikować obowiązek odprowadzania składek przez polskiego przedsiębiorcę zatrudnionego w Anglii ? Składki w Polsce uiszczane do ZUS należą do jednych z najwyższych w regionie, stąd też wielu przedsiębiorców aby uniknąć ich płacenia w Polsce próbuje zawierać umowy o pracę w innym państwie unijnym. Jeszcze do niedawna ZUS...
Zobacz więcej

Podatki małe i duże – w poszukiwaniu rajów podatkowych

Przedsiębiorcy niestrudzenie poszukują możliwości obniżenia podatków poprzez rejestrację swojej działalności w egzotycznych lokalizacjach oferujących niskie koszty prowadzenia działalności. Obecnie największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Malta. Przyjrzymy się zatem z bliska jak prezentują się poszczególne możliwości. Liban Przedstawiając oferty dla przedsiębiorców, trzeba w pierwszym...
Zobacz więcej