Biznes jest prosty!

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców obowiązujące od dnia 12 sierpnia 2017 r.

● Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. ● Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie...
Zobacz więcej

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie opłaty egzekucyjnej i podatku VAT

Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął 27 lipca br. uchwałę dotyczącą opłat pobieranych przez komorników (sygn. akt – III CZP 97/16). W uchwale uznano, że opłata egzekucyjna ustalona przez komornika (na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) nie może być powiększana...
Zobacz więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – najistotniejsze zmiany na 2017 rok

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy zestawienie, najistotniejszych dla Państwa bieżącej działalności zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe zmiany w zakresie PIT: 1. Zmiany w cenach transferowych W zakresie cen transferowych wprowadzono wiele istotnych zmian. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2016 rok, będzie ostatnią przygotowaną na podstawie dotychczasowych przepisów....
Zobacz więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najistotniejsze zmiany na 2017 rok

Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy zestawienie, najistotniejszych dla Państwa bieżącej działalności zmian w podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowe zmiany w zakresie CIT: 1. Obniżenie stawki podatkowej do 15% dla niektórych podatników: Z obniżonej stawki podatkowej skorzystają tzw. mali podatnicy, tj. tacy u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą...
Zobacz więcej