Biznes jest prosty!

Jednolity Plik Kontrolny – nowe przepisy

Kontrola podatkowa prowadzona przed odpowiednie organy często trwa relatywnie długo, przez co zarówno podmiot kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany tracą czas i środki niezbędne dla prowadzenia swojej działalności. Ustawodawca postanowił zmierzyć się z nieustającym problemem dotykającym postępowanie podatkowe (kontrolne), dotyczącym przede wszystkim szybkości oraz sprawności dokonywanych czynności. Remedium na stawiane...
Zobacz więcej

Kontrola umów obywatele RP – firmy UE

Jak ZUS może zweryfikować obowiązek odprowadzania składek przez polskiego przedsiębiorcę zatrudnionego w Anglii ? Składki w Polsce uiszczane do ZUS należą do jednych z najwyższych w regionie, stąd też wielu przedsiębiorców aby uniknąć ich płacenia w Polsce próbuje zawierać umowy o pracę w innym państwie unijnym. Jeszcze do niedawna ZUS...
Zobacz więcej

Podatki małe i duże – w poszukiwaniu rajów podatkowych

Przedsiębiorcy niestrudzenie poszukują możliwości obniżenia podatków poprzez rejestrację swojej działalności w egzotycznych lokalizacjach oferujących niskie koszty prowadzenia działalności. Obecnie największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Malta. Przyjrzymy się zatem z bliska jak prezentują się poszczególne możliwości. Liban Przedstawiając oferty dla przedsiębiorców, trzeba w pierwszym...
Zobacz więcej

Podnajem – Interpretacja

W ostatnim czasie pojawiła się kolejna interpretacja, podtrzymująca korzystną dla podatników linię interpretacyjną w sprawie zwolnienia z VAT usługi podnajmu. Zgodnie z wspomnianą interpretacją podatnik, który wynajmuje mieszkanie do dalszego podnajmu na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która wynajmuje od spółdzielni mieszkaniowej lokale mieszkalne. Sama w...
Zobacz więcej

Zmiany w KP – umowy na czas określony

W dniu 22.02.2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, zmienione zostaną zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas określony. Kodeks Pracy w nowym brzmieniu przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów...
Zobacz więcej