Archiwum kategorii: Porady

Komandytowa się opłaca!

W stosunku do spółki z o.o. czy też spółki cywilnej, spółka komandytowa oferuje wiele ułatwień. Spółka komandytowa gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność komandytariusza, co wynika z art. 111 Kodeksu Spółek Handlowych. Ograniczenie to polega na tym, że komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli tylko do wartości wniesionego wkładu, a nie bez ograniczeń, jak to...
Zobacz więcej

Korzystne zmiany w podatku akcyzowym

Z początkiem 2016 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja wprowadzi wiele korzystnych dla podatników rozwiązań, szczególnie w zakresie zmniejszenia liczby niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Wprawdzie stawki podatku akcyzowego pozostaną na niezmienionym poziomie, ale zniknie wiele formalności i ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nowe przepisy...
Zobacz więcej

Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie...
Zobacz więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie ułatwią kontrolę nad pracownikami

Od 14 sierpnia 2015 r. zaczęły obowiązywać niektóre zmiany dotyczące tzw. ustawy zasiłkowej, czyli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie lepszej kontroli nad zwolnieniami lekarskimi dostarczanymi przez pracowników. Z początkiem 2016 r. roku wejdą w życie kolejne przepisy w tym zakresie....
Zobacz więcej

Pożyczka w pierwszej grupie podatkowej

Zapytanie: Klient udzielił pożyczki pieniężnej swojemu synowi. Zwrócił się z pytaniem odnośnie konieczności zapłacenia przez syna podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz o jego ewentualną wysokość i termin zgłoszenia dokonanej czynności do urzędu skarbowego. Odpowiedź: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności...
Zobacz więcej