Archiwum kategorii: Własna Firma

Korzystne zmiany w podatku akcyzowym

Z początkiem 2016 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja wprowadzi wiele korzystnych dla podatników rozwiązań, szczególnie w zakresie zmniejszenia liczby niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Wprawdzie stawki podatku akcyzowego pozostaną na niezmienionym poziomie, ale zniknie wiele formalności i ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nowe przepisy...
Zobacz więcej

Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie...
Zobacz więcej

Duże korporacje na celowniku skarbówki. Wzmożone kontrole skarbowe wśród podatników CIT

Organy kontroli skarbowej już od kilku lat dostrzegają niekorzystne zjawiska związane z unikaniem opodatkowania przez duże korporacje i międzynarodowe holdingi. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 33545/2015 Ministerstwo Finansów określiło, jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości w opodatkowaniu firm podatkiem dochodowym. Minister uważa, że transakcje, takie jak...
Zobacz więcej

PROCEDURA Pożyczka poza pkd a obowiązek PCC

STAN FAKTYCZNY: Działalność spółki określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie obejmuje zakresem udzielania pożyczek. Spółka udzieliła jednak pożyczki osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. PYTANIA: W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy można uniknąć opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej? Czy pożyczka...
Zobacz więcej

Problem w opodatkowaniu prywatnych lekcji

Nauczyciele udzielający płatnych korepetycji po godzinach pracy mają problem z prawidłowym ustaleniem opodatkowania takich dodatkowych zajęć. Problem wynika z całkowicie odmiennych stanowisk sądów administracyjnych i organów podatkowych. Fiskus uważa, że korepetytor, otrzymując zapłatę za lekcje, osiąga przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powinien więc zarejestrować swoją działalność i rozliczać się jako...
Zobacz więcej