Duże korporacje na celowniku skarbówki. Wzmożone kontrole skarbowe wśród podatników CIT

Organy kontroli skarbowej już od kilku lat dostrzegają niekorzystne zjawiska związane z unikaniem opodatkowania przez duże korporacje i międzynarodowe holdingi. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 33545/2015 Ministerstwo Finansów określiło, jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości w opodatkowaniu firm podatkiem dochodowym.

Minister uważa, że transakcje, takie jak przekazywanie znaków towarowych, podział kosztów w centrach usługowych czy udzielanie licencji przez podmioty powiązane z koncernami międzynarodowymi, powinny podlegać dużo większej kontroli. W konsekwencji organy skarbowe analizują obecnie spółki o podwyższonym ryzyku przerzucania dochodu uzyskanego w Polsce do rajów podatkowych. Szczególną uwagę skarbówki zwracają podmioty o przychodach przekraczających 1 mld zł rocznie. Do końca września 2015 r. spółki te będą analizowane pod kątem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Po tym terminie niektóre z nich mogą spodziewać się kontroli skarbowej.

W odpowiedzi ministra widać również, co będzie głównym przedmiotem zainteresowania organów skarbowych w czasie prowadzonych czynności. Zakres ten budzi jednak obawę zbyt częstych i wnikliwych kontroli, gdyż pod obserwacją skarbówki znajdą się też te transakcje, które są konsekwencją normalnej działalności przedsiębiorstw.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.