Komandytowa się opłaca!

W stosunku do spółki z o.o. czy też spółki cywilnej, spółka komandytowa oferuje wiele ułatwień. Spółka komandytowa gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność komandytariusza, co wynika z art. 111 Kodeksu Spółek Handlowych. Ograniczenie to polega na tym, że komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli tylko do wartości wniesionego wkładu, a nie bez ograniczeń, jak to się dzieje na przykład w spółce cywilnej. Komplementariusz natomiast odpowiada bez ograniczeń. Może nim być jednak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5 tysięcy złotych (jest to minimalny kapitał zakładowy wymagany dla spółki z o.o. – art. 154 § 1 k.s.h). Wtedy to zakres odpowiedzialności w spółce komandytowej w istocie sprowadza się do kwoty 5 tysięcy złotych.

Jeszcze więcej korzyści przynosi spółka komandytowa pod kątem podatkowym. Dochody uzyskiwane w ramach działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej, podlegają opodatkowaniu tylko na jednym poziomie. Każdemu ze wspólników przypada udział w zysku spółki, od którego odprowadza podatek w wysokości 19% (przypadku osób fizycznych jeżeli zgłoszą opodatkowanie w formie liniowej). W spółkach kapitałowych, takich jak spółka akcyjna czy spółka o.o. podatek płacony jest od dochodu również w wysokości 19%, ale dodatkowo opodatkowany jest także dochód udziałowców (akcjonariuszy), który osiągają oni w wyniku pobrania dywidendy. Podatek taki wynosi 19%. Zatem, efektywnie zysk nim trafi do udziałowców opodatkowany jest na dwóch poziomach.

Spółka komandytowa daje też możliwość wyboru formy opodatkowania dochodu przez wspólników będących osobami fizycznymi. Zamiast skali podatkowej można zdecydować się na stawkę liniową, w wysokości 19%. Przy dużych dochodach jest to decyzja opłacalna dla podatnika.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.