Koniec z bieganiem między urzędami. VAT i PIT w jednym urzędzie.

Od 1 stycznia 2016 wejdzie w życie ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Uchylony zostanie tym samym przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który jako organ właściwy do pobrania podatku VAT przewiduje naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznaczało to w praktyce, że podatnik będący osobą fizyczną, zamieszkujący w jednej miejscowości i wykonujący działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w innej, musiał uiszczać podatki – PIT i VAT do dwóch różnych organów podatkowych. Dla podatnika płacącego podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 17 § 1  Ordynacji Podatkowej, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego oznaczony ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Ze względu na uchylenie wspomnianych wyżej przepisów art. 3 ust 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ta ogólna reguła zawarta w Ordynacji Podatkowej będzie obowiązywała także na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku od osób fizycznych. Oznacza to w konsekwencji, że od 1 stycznia 2016 organem właściwym do pobrania zarówno podatku PIT jak i VAT od osoby fizycznej będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.