Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która wyraźnie skróci okres umorzenia wartości tego składnika i przyspieszy rozliczenie kosztów podatkowych.

Powyższe stanowisko potwierdziła Izba Skarbowa z Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2015 r. (IPTPB1/4511-244/15-2/ASZ). Przedmiotem sprawy była darowizna nieruchomości, którą ojciec, prowadzący działalność gospodarczą, chce przekazać swojemu synowi. We wniosku do organu podatkowego syn przyjął, że otrzymana od ojca nieruchomość nie będzie stanowiła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, gdyż transakcja ta podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, możliwe będzie ponowne amortyzowanie tej nieruchomości i uznanie dokonywanych odpisów za koszty podatkowe. Ponadto, za wartość początkową uzyskanego składnika należy przyjąć jego wartość rynkową z dnia darowizny, a nie historyczny koszt nabycia.

Izba skarbowa zgodziła się całkowicie ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zaznaczyła również, że darowizna dokonana w gronie najbliższej rodziny, mimo iż podlega pod ustawę o podatku od  spadków i darowizn, jest z tego podatku zwolniona. Warunkiem jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiedniego urzędu skarbowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.