Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – najistotniejsze zmiany na 2017 rok

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy zestawienie, najistotniejszych dla Państwa bieżącej działalności zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowe zmiany w zakresie PIT:

1. Zmiany w cenach transferowych

W zakresie cen transferowych wprowadzono wiele istotnych zmian. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2016 rok, będzie ostatnią przygotowaną na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zasadniczą zmianą obowiązującą od 2017 r. jest podwyższenie udziału kapitałowego do 25%, który stanowi granicę uznania podmiotów za podmioty powiązane.

Ponadto dokumentację sporządzają co do zasadypodmioty, których przychody w roku podatkowym ustalone na podstawie ksiąg handlowych przekroczą równowartość 2.000.000 euro. Limit transakcji wymagający udokumentowania będzie zależny od przychodów osiągniętych przez poszczególne podmioty – będzie on różny dla różnych podatników.

W zależności od przychodów podatnika, różny będzie też zakres sporządzanej dokumentacji – dla niektórych podatników konieczne będzie np. przygotowywanie analiz rynkowości transakcji lub tzw. master file.

2. Wyłącznie z kosztów – konieczność zapłaty przelewem bankowym

Od nowego roku limit dla transakcji gotówkowych wynosi 15.000 zł. Jeżeli dana transakcja przekracza tę kwotę przedsiębiorca powinien dokonać zapłaty całej należności przelewem. W tej części w jakiej płatność będzie dokonana gotówką, nie będzie ona stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

3. Zmiany dotyczące zwolnienia dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zwolnieniu nie będzie podlegała ta część dotacji przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

4. Zmiany związane z wnoszeniem wkładów do spółki kapitałowej

Jeżeli podatnik będzie wnosił do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa), rozpozna przychód w wysokości wartości wnoszonego wkładu – tak, jakby była to sprzedaż. Do tej pory możliwe było obniżenie tego dochodu poprzez wniesienie aportu w części na kapitał zapasowy.

5. Klauzula obejścia prawa

Od nowego roku niemożliwe będzie stosowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania transakcji wymiany udziałów, jeżeli głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

6. Zmiany w tzw. uldze badawczo-rozwojowej (B+R)

Rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego otrzymane przez przedsiębiorcę z kategorii MŚP oraz zwiększono kwoty kosztów kwalifikowanych na 50% i 30%. Ponadto wydłużono termin na rozliczenie kosztów kwalifikowanych i wprowadzono możliwość otrzymania zwrotów z budżetu dla tzw. start-up’ów, które wykażą koszty kwalifikowane, jednak nie osiągną wyników umożliwiających ich rozliczenie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.