Ubezpieczenia grupowe dla firm

Oferta skierowana jest do właścicieli firm (lub innych form organizacji), którzy chcą objąć swoich pracowników systemem ubezpieczeń grupowych. Firma zawierająca ubezpieczenie ma możliwość wyboru zakresu i sum ubezpieczenia.

Uczestnikami ubezpieczenia mogą zostać również współmałżonkowie pracowników i właściciela oraz pełnoletnie dzieci pracowników lub właściciela firmy. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-59 lat. Przystępujący do ubezpieczenia nie ma konieczności wykonywania badań medycznych.

Oferta przygotowywana jest indywidualnie w każdej sprawie. Minimalna liczba osób ubezpieczonych to 3.

Korzyści

Świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia zwalnia pracodawcę z obowiązku odprawy pośmiertnej lub zmniejsza jej wysokość. Składka płacona z tytułu ubezpieczenia może być wliczana w koszty uzyskania przychodu i stanowić rozszerzenie systemu motywowania pracowników. Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

  1. na wypadek śmierci ubezpieczonego,
  2. na wypadek śmierci członków rodziny,
  3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
  4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
  5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego (leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, ciężka choroba)


e-mail: biuro@tax-net.pl

Komentarze są zamknięte.