Pożyczka w pierwszej grupie podatkowej

Zapytanie:

Klient udzielił pożyczki pieniężnej swojemu synowi. Zwrócił się z pytaniem odnośnie konieczności zapłacenia przez syna podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz o jego ewentualną wysokość i termin zgłoszenia dokonanej czynności do urzędu skarbowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku podlega opodatkowaniu PCC. Obowiązek podatkowy ciąży na biorącym pożyczkę, a wysokość podatku stanowi 2% otrzymanej pożyczki. Ustawodawca przewiduje jednak zwolnienia od ponoszenia tego podatku w pewnych sytuacjach, zawarte w art. 9 pkt. 10 ustawy.

W przypadku umów pożyczek do wysokości 9.637 zł zawartych w ramach I grupy podatkowej, czyli np. pomiędzy ojcem i synem, zwolnienie z opodatkowania nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych warunków. Nie ma także konieczności zgłaszania takiej pożyczki urzędowi skarbowemu. Inaczej jest w przypadku, gdy chodzi o pożyczki pieniężne przekraczające powyższy limit. Tego rodzaju pożyczki mogą korzystać z nieograniczonego żadną kwotą zwolnienia z PCC po spełnieniu dodatkowych warunków.

Pierwszym wymogiem jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności. Drugi warunek sprowadza się do udokumentowania przez biorącego pożyczkę faktu otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub otrzymanie pieniędzy przekazem pocztowym. Niedopełnienie któregoś z wymogów skutkuje utratą zwolnienia pożyczki z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekraczającym kwotę 9.637 zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.