BDM

Od dnia 1 maja 2013 roku funkcję Animatora Rynku pełni dla TAX-NET S.A. Dom Maklerski BDM S.A.

 

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który świadczy usługi m.in. w następujących segmentach rynku:

  • działalność brokerska,
  • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  • bankowość inwestycyjna.

W rankingu GG Parkiet „Najlepszy dom maklerski wśród inwestorów indywidualnych” Dom Maklerski BDM S.A. zajął I miejsce w kategorii: życzliwość i gotowość pracowników domu maklerskiego do pomocy oraz II miejsce w kategorii opłaty i prowizje w transakcjach on-line. Ponadto BDM S.A. plasował się w czołówce domów maklerskich w pozostałych kategoriach.

Dom Maklerski BDM S.A. uzyskał jedną z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007. Jednym z elementów wchodzących w skład ogólnej oceny był subranking Ocena Emitentów. BDM S.A. zajął w nim trzecią lokatę. W jego ramach domy maklerskie podlegały ocenie emitentów w pięciu kategoriach: wiedza i doświadczenie pracownik

 

Wyróżnić należy dbałość o ekonomiczne interesy emitenta, sprawność (tempo) przeprowadzenia emisji akcji i wejścia na giełdę, organizacja i koordynacja procesu emisji akcji (wejścia na giełdę) oraz elastyczność i partnerskie traktowanie emitenta. W każdej z kategorii BDM S.A. uplasował się w ścisłej czołówce. Najwyżej emitenci ocenili elastyczność i partnerskie podejście do klienta spółki. Oznacza to, że BDM S.A. jest skłonny do negocjowania warunków umowy, liczy się ze zdaniem emitenta przy przydziale akcji inwestorom instytucjonalnym i wywiązuje się z obietnic składanych przed podpisaniem umowy.