EUEFRR_cent_kolorW 2011 roku spółka TAX-NET uzyskała dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju  regionalnego dla projektu „Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu  przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.”, który realizowany był ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

znak_NSS  znak_INNOWACYJNA_GOSPODARKA