Prezes zarządu – Paweł Głośny

PerfectShot.pl IMG_3541 malePaweł Głośny jest absolwentem KUL. Od roku 2008 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Od roku 2009 r. związany z grupą TAX-NET. W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organu zarządzającego w spółce LAURUS sp. z o.o., która W 2013 r. została połączona z podmiotem zależnym w 100% od TAX-NET S.A. Pan Paweł Głośny do dnia 20 lutego 2015 r. pełnił funkcję w organie nadzorczym spółki DINOX II sp. z o.o.

Wiceprezes zarządu – Agnieszka Kocan

Agnieszka KocanAgnieszka Kocan jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Kolegium Języka Biznesu – na kierunku filologia w zakresie języka handlowego – języka angielskiego. W latach 1993 – 2000 była zatrudniona w spółkach prawa handlowego na stanowiskach specjalisty ds. administracyjno-księgowych oraz asystentki zarządu. Z grupą TAX-NET jest związana od roku 2003, gdzie początkowo została zatrudniona na stanowisku asystentki zarządu. Od kwietnia 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Obsługi Zarządu.


Przewodniczący - Halina Głośna

PerfectShot.pl IMG_3618 maleOd 1993 roku zajmuje się problematyką podatkową jako właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych występujących w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej poszczególnych adresatów norm prawa. W powyższym zakresie odpowiada także za kontakty z organami podatkowymi i zakładem ubezpieczeń społecznych. Jako doradca podatkowy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, zagadnieniami dotyczącymi kontroli i postępowania podatkowego. Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja i zarządzanie przemysłem, ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Samorządu Terytorialnego i Prawo Podatkowe na SGH w Warszawie oraz Rachunkowość na WSB w Poznaniu. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zrębów samorządu terytorialnego jako Sekretarz Gminy WYRY w latach 1991-1995 oraz radna Gminy Mikołów w latach 1994-1998 oraz 2002-2006. Posiadając duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, dzieli się nim doradzając podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nadzorując przekształcenia, fuzje i połączenia.

Licencja doradcy podatkowego nr 06614.

Członek Rady Nadzorczej - Grażyna Nelip

PerfectShot.pl IMG_3444 maleAbsolwentka podyplomowych studiów w zakresie podatków i księgowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła Europejskie Prawo Spółek w SGH w Warszawie. Posiada wpis na listę Min.Fin doradców podatkowych oraz licencje do usługowego prowadzenia ksiąg. Przez wiele lat członek zarządu oraz prezes spółki doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER sp z o.o. Była jednym z twórców fuzji ze spółką doradztwa podatkowego TAX-NET sp z o.o.
Aktualnie członek Rady Nadzorczej w TAX-NET S.A. oraz prezes spółki doradztwa podatkowego TAX-NET DORADZTWO sp z o.o. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych. W pracy zawodowej specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowo-administracyjnych w  zakresie podatku dochodowego i podatku VAT , prowadzi szkolenia podatkowe, autorka komentarzy prawa podatkowego w Gazecie Prawnej.
W latach poprzednich przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, członek Rady Konsultacyjnej Forum Doradców Podatkowych oraz członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Aktualnie członek komisji rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

 

Członek Rady Nadzorczej - Justyna Nelip

Justyna Nelip jest absolwentką Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 2011 uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych ze specjalizacją w kontrolingu i finansach przedsiębiorstw. W przeszłości pracowała w międzynarodowej firmie w dziale kontrolingu, gdzie współpracowała przy tworzeniu biznes planów i budżetowaniu, a następnie w dziale polityki cenowej, gdzie odpowiadała za wycenę produktów. Od 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.
Obecnie Pani Justyna Nelip jest wspólnikiem, oraz Prezesem spółki kapitałowej BIZNES PARTNER sp. z o.o.

 

Członek Rady Nadzorczej - Marian Głośny

Pan Marian Głośny jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, na wydziale organizacji i zarządzania przemysłu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pan Marian Głośny prowadzi własną działalność gospodarczą od roku 2002. Nowy członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki GIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od marca do listopada 2011 roku Marian Głośny sprawował funkcję w organie nadzorczym w spółce TAX-NET S.A.

 

Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Malesza

Pani Agnieszka jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, na kierunku Zarządzanie i Marketing – Specjalizacja: Finanse i Rachunkowość z Elementami Bankowości, gdzie uzyskała tytuł magistra. Była zatrudniona w spółce na stanowisku Specjalisty ds. rozrachunków przez ponad 7 lat.


Oświadczenie H. Głośna
Oświadczenie G. Nelip
Oświadczenie J. Nelip

Struktura kapitałowa na dzień 12-07-2018 r.
TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA UL. MARCINA 11, 40-854 KATOWICE KRS 0000349538
 
Lp. Nazwisko i imię albo firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji seria i numery akcji serii A Liczba akcji seria i numery akcji serii B Liczba akcji seria i numery akcji serii C Liczba akcji seria i numery akcji serii D Liczba akcji seria i numery akcji serii E Liczba akcji seria i numery akcji serii F
1 Mariusz Malesza 562500 50000 0 0 0 0
2 Halina Głośna 562500 50000 0 0 0 0
3 Grażyna Nelip 562500 50000 0 0 0 0
4 Pozostali inwestorzy 0 150000 0 232765 125000 0
Razem seria 1687500 300000 0 232765 125000 0
Razem wszystkie serie 2345265