Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020
2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020
3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020
5. Raport roczny za rok 2019 zostanie przekazany w dniu – 29 maja 2020

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Głośny – Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan – Wiceprezes Zarządu

 

Raporty

Raporty EBI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.
Raporty ESPI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Raport Kwartalny za I kwartał 2018 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Raport Kwartalny za I kwartał 2017 r.

Raport Kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny za III kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny za II kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny za I kwartał 2016 r.

Raport Kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny za III kwartał 2015 r.

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny za II kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny za I kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny za IV kwartał 2014 r.

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za III kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za I kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – uzupełnienie o brakujący załącznik

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

Raport Kwartalny za III kwartał 2011 r.

Raport Kwartalny za II kwartał 2011 r.