Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017

2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017

3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 12 sierpnia 2017

4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017

5. Raport roczny za rok 2016 zostanie przekazany w dniu – 31 maja 2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Raporty