Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018

2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018

3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018

4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018

5. Raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany w dniu – 30 maja 2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Raporty

Raporty EBI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.
Raporty ESPI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.