Harmonogram publikacji

Zarząd TAX-NET S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019
2. Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019
3. Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019
4. Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019
5. Raport roczny za rok 2018 zostanie przekazany w dniu – 30 maja 2019

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Głośny – Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan – Wiceprezes Zarządu

 

Raporty

Raporty EBI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.
Raporty ESPI dostępne są na Oficjalnej Stronie NewConnect pod tym linkiem.