Nadrzędną ideą firmy TAX-NET jest propagowanie rozwoju. Naszym celem jest dbanie zarówno o rozwój potencjału firmy jak i indywidualny rozwój każdego z naszych pracowników. Wszystkim, którzy nastawieni są na realizację własnych marzeń w życiu i biznesie, proponujemy szereg ciekawych rozwiązań. Współpraca, w zależności od ram naszego finansowego czy biznesowego modelu, może przebiegać wielowymiarowo. Dbamy o stałe poszerzanie kompetencji, wiedzy i możliwości naszych pracowników i współpracowników oraz innych osób, które w oparciu o naszą markę chcą zwiększyć i optymalizować swoje dochody.

Początkującym pracownikom firma TAX-NET oferuje:

  1. wykreowanie dostosowanej do możliwości kandydata, ścieżki kariery z możliwością awansu;
  2. szkolenia dla osób nieposiadających doświadczenia zawodowego;
  3. zdobycie doświadczenia, wiedzy i kompetencji;
  4. pracę w przyjaznej atmosferze;

TAX-NET S.A. jest firmą równych szans. Zapraszamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz osoby będące bezpośrednio po studiach lub posiadające status studenta.