Walne Zgromadzenie 30.06.2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Uzupełniony Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Walne Zgromadzenie 25.04.2014

 

Walne Zgromadzenie 01.10.2014