Tag Archives: doradztwo podatkowe

Korzystasz z samochodu służbowego do celów prywatnych?

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy określające zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Skomplikowane obliczenia zostaną zastąpione prostym ryczałtem. Zależny on będzie od pojemności silnika i liczby dni w miesiącu, w których...
Read more

Zmiany w ZUS – rady nadzorcze, umowy zlecenia oraz rolnicy

Z początkiem stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rady nadzorcze (2015 rok) Przedmiotowa nowelizacja rozszerzy krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z wprowadzanymi...
Read more