Tag Archives: doradztwo

Zmiany w ZUS – rady nadzorcze, umowy zlecenia oraz rolnicy

Z początkiem stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rady nadzorcze (2015 rok) Przedmiotowa nowelizacja rozszerzy krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z wprowadzanymi...
Read more

Planowane zmiany w przepisach podatkowych w zakresie zbywania majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy majątek wykorzystywany w działalności był ujęty w ewidencji środków trwałych czy nie, sprzedaż tego majątku będzie traktowana jak zbycie w ramach działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym decydowało ujęcie majątku we właściwej ewidencji, jednak...
Read more

Kasy rejestrujące – zmiany na rok 2015

SZANOWNI KLIENCI TAX-NET S.A. W projekcie nowego rozporządzenia, Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które z dużym prawdopodobieństwem będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na kolejne dwa lata (2015-2016) . Utrzymano na dotychczasowym poziomie...
Read more

Uchroń się przed kontrolą urzędu skarbowego

Przepisy prawa podatkowego są niejasne. Równie niejasna, a nawet sprzeczna ze sobą jest praktyka ich stosowania przez urzędy skarbowe. Nierzadko ten sam urząd skarbowy stosuje przepisy odmiennie w stosunku do różnych podatników. Zdarzają się również kuriozalne sytuacje, gdy kontrola podatkowa kwestionuje sposób rozliczenia przedsiębiorcy, który po zastosowaniu się do jej...
Read more

Wakacje podatkowe – budowę planuj z głową

Odpowiednie zaplanowanie budowy może przynieść przedsiębiorcom, i nie tylko im, duże korzyści podatkowe. Podatek od nieruchomości stanowi duże obciążenie w wielu przedsiębiorstwach. Dla innych podatników obciążenie to jest mniejsze ze względu na preferencyjne stawki podatku dla nieruchomości niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jednak oni również mogą skorzystać na bonusach opisanych w...
Read more