Odpowiednie zaplanowanie budowy może przynieść przedsiębiorcom, i nie tylko im, duże korzyści podatkowe. Podatek od nieruchomości stanowi duże obciążenie w wielu przedsiębiorstwach. Dla innych podatników obciążenie to jest mniejsze ze względu na preferencyjne stawki podatku dla nieruchomości niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jednak oni również mogą skorzystać na bonusach opisanych w...
Read more