Tag Archives: porady

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązki przedsiębiorcy

Zacznijmy od definicji PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – powiedział specjalista prowadzący kurs i warsztaty na stanowisko Administratora Danych Osobowych, w skrócie ABI. – Zgodnie z ustawą przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które...
Read more

Uchroń się przed kontrolą urzędu skarbowego

Przepisy prawa podatkowego są niejasne. Równie niejasna, a nawet sprzeczna ze sobą jest praktyka ich stosowania przez urzędy skarbowe. Nierzadko ten sam urząd skarbowy stosuje przepisy odmiennie w stosunku do różnych podatników. Zdarzają się również kuriozalne sytuacje, gdy kontrola podatkowa kwestionuje sposób rozliczenia przedsiębiorcy, który po zastosowaniu się do jej...
Read more

Uwaga przedsiębiorcy!

CRP KEP – powodem problemu Z dniem 1 września 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) został utworzony Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP...
Read more