Zacznijmy od definicji PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – powiedział specjalista prowadzący kurs i warsztaty na stanowisko Administratora Danych Osobowych, w skrócie ABI. – Zgodnie z ustawą przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które...
Read more