Tag Archives: własna firma

Uwaga przedsiębiorcy!

CRP KEP – powodem problemu Z dniem 1 września 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) został utworzony Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP...
Read more

Uwaga na oszustów!

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia danych. Metodą do ich uzyskania jest podszywanie się pod „Administrację Podatkową”. Poniżej zamieszczamy przedruk komunikatu oraz zalecamy czujność w przypadku wszelkich podobnych komunikatów. Zawsze należy je zweryfikować w kontakcie z Urzędem Skarbowym. „Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy...
Read more