Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy majątek wykorzystywany w działalności był ujęty w ewidencji środków trwałych czy nie, sprzedaż tego majątku będzie traktowana jak zbycie w ramach działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym decydowało ujęcie majątku we właściwej ewidencji, jednak...
Read more