Tag Archives: zmiany 2015

Płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Niemczech wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej. Mają one zastosowanie również do pracodawców mających siedzibę w innych państwach, delegujących pracowników do pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z przepisami płaca minimalna wynosi 8,50 EUR na godzinę. Wymieniona stawka jest stawką brutto. W jej...
Read more

Korzystasz z samochodu służbowego do celów prywatnych?

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy określające zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Skomplikowane obliczenia zostaną zastąpione prostym ryczałtem. Zależny on będzie od pojemności silnika i liczby dni w miesiącu, w których...
Read more

Zmiany w ZUS – rady nadzorcze, umowy zlecenia oraz rolnicy

Z początkiem stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rady nadzorcze (2015 rok) Przedmiotowa nowelizacja rozszerzy krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z wprowadzanymi...
Read more

Planowane zmiany w przepisach podatkowych w zakresie zbywania majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to, czy majątek wykorzystywany w działalności był ujęty w ewidencji środków trwałych czy nie, sprzedaż tego majątku będzie traktowana jak zbycie w ramach działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym decydowało ujęcie majątku we właściwej ewidencji, jednak...
Read more

Kasy rejestrujące – zmiany na rok 2015

SZANOWNI KLIENCI TAX-NET S.A. W projekcie nowego rozporządzenia, Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które z dużym prawdopodobieństwem będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na kolejne dwa lata (2015-2016) . Utrzymano na dotychczasowym poziomie...
Read more