TAX-NET S.A. informuje o nowym limicie płatności gotówkowych – wyłączenie z kosztów podatkowych

Przedsiębiorco – od 1 stycznia 2017 r. dokonanie płatności gotówkowej powyżej 15.000 zł spowoduje wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana dotycząca obu ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obejmująca swym zakresem wszystkich podatników.

Przedsiębiorca zobowiązany będzie dokonywać lub przyjmować płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie za pośrednictwem swojego rachunku płatniczego zawsze, gdy:

1) stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca, oraz
2) jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) będzie przekraczać 15.000 zł.

Ponadto zgodnie z nowelizacją, wszelkie płatności powyżej 15.000 zł dokonywane przez podatników gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu zarówno na gruncie PIT, jak i CIT.

Przepisy przejściowe przewidują, że nowe brzmienie przepisów nie ma zastosowania do płatności dotyczących transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała dotychczasowego limitu 15.000 euro. Ponadto nowe zasady korekty nie znajdą zastosowania do płatności odnoszących się do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2017 r.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przepisów o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się w przypadku transakcji barterowych lub kompensat.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.