Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie opłaty egzekucyjnej i podatku VAT

Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął 27 lipca br. uchwałę dotyczącą opłat pobieranych przez komorników (sygn. akt – III CZP 97/16). W uchwale uznano, że opłata egzekucyjna ustalona przez komornika (na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) nie może być powiększana o należność z tytułu podatku VAT, ponieważ opłata ta zawiera już w sobie kwotę tego podatku.

Jak wyjaśnił SN, opłata egzekucyjna ma charakter daniny publicznej, która jest zbliżona do opłaty sądowej – z tego powodu nie powinna być podwyższana o kolejną daninę, czyli podatek VAT. Sąd wskazał też, że takie działanie stanowiłoby naruszenie art. 84 ustawy zasadniczej.

Wcześniej podobne stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich, który stwierdził, iż „..pobranie wyższej opłaty egzekucyjnej niż w jej maksymalnej, ustawowej wysokości byłoby próbą przerzucenia na dłużników obowiązku podatkowego nałożonego na organ egzekucyjny i naruszyłoby zaufanie obywateli do państwa prawa”.

Komornicy nie powinni więc powiększać opłat egzekucyjnych o podatek od towarów i usług (VAT). Jak uzasadniono, opłata pobrana przez komornika zawiera już w sobie podatek, a dodatkowe powiększenie byłoby sprzeczne z konstytucją.

TAX-NET S.A.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.