Podatnik vs. organ podatkowy – jak zmienić wynik meczu

Wyobraźmy sobie, że po ciężkim boju i finałowej batalii z Niemcami reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobywa Mistrzostwo Świata wynikiem 4:3. Euforia w kraju jest niewyobrażalna (tak jak ta historia). Przez kolejne 4 lata dzieci ubierane są w biało czerwone śpiochy, a młodzież karmi się tym sukcesem i zaczyna się ruszać na świeżym powietrzu oraz zdrowo odżywiać. Starsi obywatele wreszcie płacą chętnie podatki przyznając się do praktykowania patriotyzmu. Nagle przez świat przetacza się informacja: „Polacy strzelili dwa ostatnie gole nieprawidłowo. Jeden ręką, a drugi w ogóle nie wpadł do bramki”. Decyzją w tej sprawie UEFA zmienia wynik i przyznaje po latach mistrzostwo Federacji Niemiec.

Doświadczenie uczy nas, że UEFA nigdy nie cofa wcześniej podjętych decyzji, a bramki strzelone ręką, są skuteczne po dziś dzień tak jak bramki standardowe, tyle że uznaje się że strzeliła je „Ręka Boga”. Może więc zaskoczyć, że w sprawach podatkowych mamy możliwość zachować się inaczej niż UEFA i po kilku latach podważyć ostateczną decyzję, która jest wykonywana. Gdy więc spostrzeżemy się po czasie, że wynik meczu podatnik vs. organ podatkowy został wypaczony przez nieuczciwe zagranie możemy zmienić nieprzyjemną rzeczywistość na 3 sposoby:

1)  wznowić postępowanie;
2)  wykazać nieważność decyzji;
3)  poprosić o dobrowolne zmienienie decyzji.

Każdy z ww. efektów może zostać osiągnięty w następstwie określonych rodzajów „fauli” organu lub nowej interpretacji przepisów, w oparciu o które wydano decyzję danej treści. O wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania podatkowego można wnioskować gdy:

1)  mamy nowe dowody, albo stare okazały się fałszywe;
2)  decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
3)  decyzje wydał pracownik lub organ który mógł mieć w tym interes;
4)  nie braliśmy w postępowaniu udziału z cudzej winy;
5)  organ nie ustalił istotnych kwestii u innego organu;
6)  oparto się na decyzji lub orzeczeniu sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione, lub przepisie zakwestionowanym przez TK;
7)  decyzje międzynarodowe, ich praktyczne stosowanie lub wyrok ETS mają wpływ na treść decyzji;

W przypadkach wskazanych w pkt 4, mamy miesiąc na reakcję po uzyskaniu wiedzy o decyzji, a w przypadkach z pkt 6 i 7 musimy się zorientować w terminie miesiąca, że wydano wyrok TK czy ETS. Z zakończeniem nowego meczu trzeba jednak się uporać przed terminem przedawnienia.

Stwierdzenia nieważności decyzji możemy żądać w przypadku gdy w ciągu 5 lat odkryjemy popełnienie przez organ „brzydkich fauli”, a mianowicie gdy decyzja:

1)  została wydana przez niewłaściwy organ;
2)  została wydana bez podstawy prawnej lub rażącym naruszeniem prawa;
3)  dotyczy spraw już rozstrzygniętych;
4)  została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5)  nie da się i nie będzie się dało jej wykonać z przyczyn obiektywnych;
6)  zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy konkretnego przepisu;
7)  jej wykonanie byłoby karalne.

Powyższe uchybienia organu są na tyle istotne, że ustawodawca zrezygnował z ponownego rozgrywania meczu. Decyzja od samego początku jest traktowana jakby nigdy nie istniała i nie przeprowadza się ponownie postępowania.

Trzeci przypadek zmiany wyniku zakończonego postępowania to swoistego rodzaju umowa, że zmieniamy wynik meczu podatnik vs organ bo inny byłby ładniejszy. Za ładniejszym wynikiem musi przemawiać jednak interes publiczny lub ważny interes strony. Na taką zmianę mamy 5 lat. Gdy zmienianą decyzją strona nabyła prawa to musi się na taką zmianę zgodzić, gdy zaś nie nabyła prawa, organ jednostronnie może mienić decyzję ostateczną. W taki sposób jednak nie można wpłynąć na decyzje:

1)  ustalające albo określające wysokość zobowiązania podatkowego, należnych odsetek, zwrotu podatku;
2)  o odpowiedzialności podatkowej płatników, inkasentów, osób trzecich spadkobiercy.

Pozostaje nam obecnie przyjrzeć się ostatnim decyzjom podatkowym w naszych sprawach
i zastanowić się, czy nie przychodzi nam coś nowego do głowy co mogłoby odwrócić losy już zakończonego meczu.

 

paweł głośny tax-net s.a. biuro rachunkowe katowice prawnik ochrona danych osobowych odo

Paweł Głośny

Prokurent Spółki TAX-NET S.A.
pa.glosny@tax-net.pl

Prawnik, absolwent KUL.

Od 2009 roku związany z grupą TAX-NET.
Pełni funkcje w organie nadzorczym spółki DINOX II sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.