Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że z dniem 31 lipca 2012r., wygaśnięciu ulega umowa ze Spółką ICF Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, pełniącą funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Od dnia 1 sierpnia 2012 roku Spółka ICF Sp. z o.o. nie pełni już funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta.