Biznes jest prosty!

Komandytowa się opłaca!

W stosunku do spółki z o.o. czy też spółki cywilnej, spółka komandytowa oferuje wiele ułatwień. Spółka komandytowa gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność komandytariusza, co wynika z art. 111 Kodeksu Spółek Handlowych. Ograniczenie to polega na tym, że komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli tylko do wartości wniesionego wkładu, a nie bez ograniczeń, jak to...
Zobacz więcej

Kiedy ZUS może oskładkować umowy zlecenia

W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do zawierania umów cywilnoprawnych – najczęściej umów zlecenia. Stosowana jest praktyka zawierania umów zlecenia dla obejścia przepisów dotyczących czasu pracy i to najczęściej u pracodawców będących spółkami powiązanymi – czy to osobowo, czy kapitałowo. Należy więc zdać sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie to na...
Zobacz więcej

Korzystne zmiany w podatku akcyzowym

Z początkiem 2016 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja wprowadzi wiele korzystnych dla podatników rozwiązań, szczególnie w zakresie zmniejszenia liczby niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Wprawdzie stawki podatku akcyzowego pozostaną na niezmienionym poziomie, ale zniknie wiele formalności i ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nowe przepisy...
Zobacz więcej

Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie...
Zobacz więcej

Duże korporacje na celowniku skarbówki. Wzmożone kontrole skarbowe wśród podatników CIT

Organy kontroli skarbowej już od kilku lat dostrzegają niekorzystne zjawiska związane z unikaniem opodatkowania przez duże korporacje i międzynarodowe holdingi. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 33545/2015 Ministerstwo Finansów określiło, jakie działania zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby nieprawidłowości w opodatkowaniu firm podatkiem dochodowym. Minister uważa, że transakcje, takie jak...
Zobacz więcej