Biznes jest prosty!

Podatki małe i duże – w poszukiwaniu rajów podatkowych

Przedsiębiorcy niestrudzenie poszukują możliwości obniżenia podatków poprzez rejestrację swojej działalności w egzotycznych lokalizacjach oferujących niskie koszty prowadzenia działalności. Obecnie największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Malta. Przyjrzymy się zatem z bliska jak prezentują się poszczególne możliwości. Liban Przedstawiając oferty dla przedsiębiorców, trzeba w pierwszym...
Zobacz więcej

Podnajem – Interpretacja

W ostatnim czasie pojawiła się kolejna interpretacja, podtrzymująca korzystną dla podatników linię interpretacyjną w sprawie zwolnienia z VAT usługi podnajmu. Zgodnie z wspomnianą interpretacją podatnik, który wynajmuje mieszkanie do dalszego podnajmu na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która wynajmuje od spółdzielni mieszkaniowej lokale mieszkalne. Sama w...
Zobacz więcej

Zmiany w KP – umowy na czas określony

W dniu 22.02.2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, zmienione zostaną zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas określony. Kodeks Pracy w nowym brzmieniu przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów...
Zobacz więcej

Koniec z bieganiem między urzędami. VAT i PIT w jednym urzędzie.

Od 1 stycznia 2016 wejdzie w życie ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Uchylony zostanie tym samym przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który jako organ właściwy do pobrania podatku VAT przewiduje naczelnika urzędu skarbowego właściwego...
Zobacz więcej

Koniec z uciążliwymi korektami przychodów i kosztów

Pierwsza istotna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 wprowadzona jest ustawą z dnia 10 września 2015 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania  sporów dotyczy korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Na dzień dzisiejszy korekta wsteczna, polegająca na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów oraz...
Zobacz więcej