Bieżące doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe w Katowicach polegające na:

  • udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie polskiego prawa podatkowego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług VAT, lokalnych i innych.
  • sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych lub udzieleniu pomocy w tym zakresie,
  • reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach,
  • doradzaniu w zakresie korzystania z funduszy unijnych oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzeniu rozliczeń innych niż podatki jak: należności publiczno-prawne (np: składki ZUS, ubezpieczenie społeczne, itd.)
  • prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu pomocy w tym zakresie i innych czynnościach, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Zapewniamy doradztwo podatkowe na najwyższym poziomie. Siedziba firmy TAX-NET DORADZTWO mieści się w Katowicach, prowadzimy również doradztwo online. Wyróżnia nas fachowość i profesjonalizm, za które byliśmy wielokrotnie nagradzani. Nasz zespół certyfikowanych doradców legitymuje się dużym doświadczeniem i dogłębną wiedzą, pozwalającymi zaproponować Klientom najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe.

Skuteczne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności, zmniejszenie obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw oraz usprawnienie ich funkcjonowania.

Odpowiedzialnie podchodzimy do realizacji usług doradczych, zawsze kierując się zawsze interesem Klienta i działając w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Zapraszamy do siedziby TAX-NET DORADZTWO w Katowicach lub do kontaktu poprzez formularz.


Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl

Komentarze są zamknięte.