Z początkiem stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rady nadzorcze (2015 rok) Przedmiotowa nowelizacja rozszerzy krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z wprowadzanymi...
Read more