Zwrot VAT płaconego za granicą – VAT-REF

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Umożliwiło to naszym przedsiębiorstwom ekspansję na rynki Europy na skale wcześniej niespotykaną. Z szansy tej skorzystała również gałąź gospodarki jaką jest transport. Polskie firmy zagarnęły największą część rynku i nie zamierzają jej oddać. O atrakcyjności tego rynku w stosunku do krajowych kierunków decydują korzystniejsze stawki za przewóz towarów. Problem stanowią wyższe koszty paliwa i opłat za przejazdy płatnymi trasami. Okazuje się, że problem częstokroć jest wyolbrzymiany.

Nie wszyscy przewoźnicy – szczególnie Ci drobni – zdają sobie sprawę z faktu, że dużą część poniesionych wydatków można odzyskać. Nawet ponad 20 %. Jak to możliwe?

Płacąc każdorazowo za paliwo oddajemy sprzedawcy na stacji benzynowej między 15 – 25% wartości faktury na poczet podatku VAT, który on zobowiązany jest przekazać Skarbowi Państwa. W Polsce nie byłby to problem, gdyż zapłacony VAT z faktury ze stacji benzynowej odliczylibyśmy od podatku VAT, który jesteśmy zobowiązani wpłacić od wystawionych przez nas faktur sprzedażowych. Ewentualnie zażądalibyśmy zwrotu podatku. W przypadku zagranicznych rachunków jest to niemożliwe, bo podatek VAT, który oddaliśmy sprzedawcy nigdy nie trafił do naszego Urzędu Skarbowego.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi nam ustawodawstwo europejskie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w EU każdy podmiot może zwrócić się o zwrot podatku VAT, który zapłacił podczas dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie dowolnego kraju członkowskiego UE. Tyle w teorii. W praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana. Każdy bowiem kraj ma swoje przepisy podatkowe, z którymi trzeba się liczyć. Dlatego warto w celu egzekwowania przysługującego nam uprawnienia do odzyskania zapłaconego podatku skorzystać z usług „reprezentanta”. Obecnie istnieją już na rynku podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. Oddając sprawę w ręce profesjonalnego  pełnomocnika zyskujemy szereg korzyści, do których w szczególności należą:

  1. brak zaangażowania  własnych pracowników,
  2. brak angażowania  swojego czasu,
  3. gwarancja poprawnego sporządzenia wniosków, prowadzenia korespondencji w językach obcych, przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej,
  4. dostęp do informacji opartej o doświadczenie reprezentanta, dotyczących tego jak i gdzie dokonywać zakupów, by zwroty były maksymalnie efektywne,
  5. możliwość poprawy płynności przedsiębiorstwa.

Korzystając z usług reprezentanta w większości sytuacji nie ponosimy kosztów inicjujących. Oznacza to, że płacimy dopiero za efekty wykonanej pracy. Wyjątek stanowi opłata skarbowa związana z udzieleniem pełnomocnictwa.

Powyższy przykład dotyczy zakupu paliwa, ale korzystne przepisy odnoszą się do wszystkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Do najczęściej ponoszonych wydatków należą:

  1. koszty płatnych przejazdów (np. autostrady we Francja)
  2. koszty akcesoriów samochodów
  3. koszty napraw samochodów
  4. koszty przepraw promowych

Temat zwrotu podatku VAT z wewnątrzunijnych zakupów wydaje się być szczególnie atrakcyjny dla małych przewoźników (do 3,5 t). Brak specjalnych ograniczeń w dostępie do rynku spowodował duży wzrost konkurencji, niejednokrotnie przedsiębiorca jest równocześnie kierowcą samochodu i pracując ciężko „za kółkiem” nie ma czasu na roztrząsanie przepisów  i procedur związanych ze zwrotem podatku. Doskonale za to zdaje sobie sprawę jak poprawi się sytuacja jego przedsiębiorstwa, jeśli ok 20 % poniesionych kosztów wróci do kieszeni.

W panujących obecnie warunkach konkurencji absolutnej niejednokrotnie wysokość odzyskanego podatku VAT decyduje o zysku bądź stracie z prowadzonej działalności.

Jeżeli chcesz skorzystać odzyskać swój podatek VAT, zapłacony za granicą, zapraszamy do kontaktu

Piotr Głośny
604 365 849
p.glosny@tax-net.pl